Lutomski Stefan

Stefan Lutomski (1869-1936)

Urodził się 25 czerwca w Stawie jako syn Bolesława – skazanego na karę śmierci i ułaskawionego powstańca styczniowego – oraz Jadwigi z Trempczyńskich.

W 1904 uruchomił w Stawie zakład przetwórstwa ziemniaków, produkujący krochmal. Już pod koniec XIX wieku zmechanizował swoje uprawy, m.in. poprzez wprowadzenie maszyn parowych (lokomobili). W 1905 był jednym z założycieli wrzesińskiego „Rolnika” i wieloletnim członkiem zarządu, a także prezesem rady nadzorczej wrzesińskiej cukrowni.

W okresie powstania wielkopolskiego jako właściciel Grzybowa, które wniosła w posagu jego matka, należącego wówczas do powiatu witkowskiego, należał do polskich organizacji i gremiów niepodległościowych. Brał również udział w zebraniach i akcjach przygotowawczych do powstania w samej Wrześni. Jeszcze przed jego wybuchem doprowadził do odsunięcia od władzy niemieckiego landrata (12 listopada 1918). W czasie powstania stał na czele Straży Ludowej w Witkowie i był członkiem późniejszych władz cywilnych.

Dosłużył się stopnia majora rezerwy WP. Do lat 30. działał społecznie na terenie powiatu wrzesińskiego.

Z małżeństwa ze Stefanią z Brzeskich, zawartego w 1904, miał trzech synów: Bolesława, Andrzeja i Henryka.

Zmarł 6 listopada 1936 w Grzybowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

Stefan Lutomski - cmentarz w Grzybowie
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Lutomski – cmentarz w Grzybowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Sławomir Szuba