Brzeski Witold Henryk

Witold Henryk Brzeski herbu Oksza (1881-1939)

Ur. 21 czerwca w Kaczkowie k. Inowrocławia jako syn ziemianina Erazma i Wandy z Zielonackich.

Studiował na Politechnice w Berlinie-Charlottenburgu i 14 października 1910 uzyskał dyplom inżyniera mechanika.

Odbył służbę wojskową w armii pruskiej, a następnie objął zakupiony przez jego ojca w 1913 majątek Wódki (330 ha).

W powstaniu wielkopolskim najpierw był dowódcą plutonu ckm na froncie północnym, a następnie służył w sztabie płk. Kazimierza Grudzielskiego, uzyskując stopień podporucznika.

Postawił na wysokim poziomie gospodarstwo w Wódkach i uzyskiwał doskonałe plony, prowadził oborę udojową na 50 krów i hodował trzodę chlewną na bekony. Wybudował nowe obiekty gospodarcze oraz dom mieszkalny dla pracowników rolnych. W latach 1922-1923 odbudował według projektu architekta Stefana Cybichowskiego dwór w Wódkach, spalony w 1920.

W latach 1934-1939 był prezesem rady nadzorczej Spółdzielni ,,Mleczarnia’ oraz wiceprezesem Zakładów Rolno-Przemysłowych we Wrześni. Wchodził w skład rad nadzorczych cukrowni oraz Banku Pożyczkowego we Wrześni. Był aktywnym działaczem Stowarzyszenia Plantatorów Buraka Cukrowego w Poznaniu i Poznańskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych. Pełnił funkcję radcy Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i zasiadał w sejmiku wojewódzkim oraz powiatowym. Był żonaty z Felicją z Kurnatowskich i miał z nią dwoje dzieci: Marię i Seweryna.

Zmarł 7 września 1939 w Wódkach i został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Jarząbkowie (popełnił wraz z żoną samobójstwo po otrzymaniu nieprawdziwej wiadomości o śmierci ich dzieci w pierwszych dniach wojny).

Witold Brzeski - cmentarz parafialny w Jarząbkowie
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Witold Brzeski – cmentarz parafialny w Jarząbkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk) i Damian Staniszewski