Rydliński Wacław

Wacław Rydliński (1898 – 1973)

Wacław Rydliński urodził się 27.09.1898 we Wrześni jako syn Jana i Franciszki z d. Dembińskiej.

Wstąpił jako ochotnik dnia 28.12.1918 r. do oddziału powstańczego we Wrześni i w tym dniu brał udział z bronią w ręku w zajmowaniu koszar we Wrześni. Następnie brał udział w potyczce pod Zdziechową, walczył pod Żninem i Szubinem. W dniu 19.01.1919 r. wcielony został do 1. batalionu saperów i wysłany na front pod Rawicz i Inowrocław.

Ożenił się w Poznaniu w 1922 r.

Zweryfikowany został jako powstaniec dnia 22.11.1934 (nr 126005), będąc członkiem Koła w Poznaniu.

W 1938 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

W wojsku służył do września 1939 r. jako zawodowy podoficer. W czasie wojny był jeńcem stalagu XA, a następnie XXIA.

Odznaczony został Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

Uchwałą RP W 8/72 został mianowany na podporucznika.

Zmarł 20.09.1973. Spoczywa na cmentarzu Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu (cm. górczyński).