Rydliński Antoni

Antoni Rydliński (1897-1968)

Antoni Rydliński urodził się 21.01.1897 we Wrześni jako syn Jana i Franciszki z d. Dembińskiej.

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Uczestniczył w rozbrajaniu Niemców w koszarach we Wrześni. Brał udział w potyczce pod Zdziechową i w walkach o Szubin. Następnie walczył w 1. Baonie Strzelców Wlkp. pod dowództwem płk. Butlera pod Rawiczem i Inowrocławiem.

Następnie służył w 8. Pułku Saperów w Toruniu.

Zawarł związek małżeński z Teresą Kannabey (1904-1983).

W 1932 r. otrzymał Medal Niepodległości.

Zweryfikowany został jako powstaniec dnia 22.11.1934 (nr 126006), będąc członkiem Koła w Poznaniu.

Był porucznikiem WP. Służył w 7. Baonie Saperów w Poznaniu. Był dowódcą kompanii gospodarczej. Uczestniczył w kampanii wrześniowej. Trafił do niewoli. Osadzony został w obozie jenieckim w Murnau (nr jeniecki 19800).

Odznaczony został Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

Zmarł 07.04.1968 w Poznaniu i został pochowany na cmentarzu przy ul. Bluszczowej.