Bączkiewicz Feliks

Feliks Bączkiewicz (1892 – ?)

Feliks Bączkiewicz urodził się 19.11.1892 we Wrześni jako syn Tomasza i Anny z d. Sobisch.

Brał udział od 27 grudnia 1918 roku w Powstaniu Wielkopolskim w walkach ulicznych w Poznaniu: Tama Garbarska, ul. Pocztowa i Kernwerk.

Ożenił się w 1917 w Poznaniu z Agnieszką Szymczak.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.954 z dnia 1957-12-06.