Bukowski Jan

Jan Bukowski (1899-1986)

Jan Bukowski urodził się 23.06.1899 w Sokolnikach (pow. Września) jako syn Franciszka i Jadwigi z d. Bruczyńskiej.

Wstąpił ochotniczo do 1. Kompanii Wrzesińskiej. Uczestniczył w walkach powstańczych Powstania Wielkopolskiego z 4. Pułkiem Strzelców Wlkp. w bitwach pod Żninem, Szubinem, Rynarzewem, Nakłem, Budzyniem, Łabiszynem, Barcinem oraz innych miejscowościach przy wyzwoleniu Ziemi Wielkopolskiej na odcinku ówczesnego frontu nadnoteckiego w stopniu starszego strzelca jako dowódca sekcji. Pod Łabiszynem dostał się do niewoli niemieckiej, skąd po dwóch dniach uciekł Niemcom i powrócił się do swej kompanii. Z dniem 17 maja został wcielony do 68 pp skąd został urlopowany bezterminowo z dniem 1 października 1919 r. w stopniu kaprala.

W 1927 zawarł związek małżeński z Michaliną (Heleną) Borusiak.

Zmarł 04.02.1986 i pochowany jest w Poznaniu na cmentarzu par. św. Stanisława Kostki (cm. winiarski).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 08.01-0.715 z dnia 1958-08-01.

Jan Bukowski - cmentarz parafialny św. Stanisława Kostki (cmentarz winiarski) w Poznaniu
Jan Bukowski – cmentarz parafialny św. Stanisława Kostki (cmentarz winiarski) w Poznaniu