Frąckowiak Franciszek

Franciszek Frąckowiak (1895 – 1976)

Franciszek Frąckowiak urodził się 23.03.1895 w Johnstown (Pensylwania) jako syn Jana i Marii z d. Król.

Do powstania przystąpił 06.01.1919. Brał udział z bronią w ręku w walkach o Inowrocław, Łabiszyn, Szubin. Później w 10 pułku Strzelców Wielkopolskich (68pp).

W 1926 r. we Wrześni ożenił się ze Stanisławą z d. Talarczyk (1906-1976).

W 1938 roku odznaczony Medalem Niepodległości.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.22-0.764 z dnia 1966-12-22.

Uchwałą W 2/72 mianowany na podporucznika.

Członek ZBoWiD Koło Września.

Zmarł 08.10.1976 i pochowany jest na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Franciszek Frąckowiak
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Frąckowiak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Frąckowiak - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Frąckowiak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)