Zamysłowski Tadeusz

Tadeusz Zamysłowski (1895-1947)

Urodził się 5 października we Wrześni jako syn Franciszka i Marii Brodowskiej.

W czasie strajku szkolnego w 1906 we Wrześni został karnie relegowany ze szkoły powszechnej. W 1914 zdał maturę w Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Był aktywnym członkiem Towarzystwa Tomasza Zana.

W 1920 uzyskał święcenia kapłańskie w Seminarium Duchownym w Poznaniu. Był proboszczem w Otorowie (pow. szamotulski).

Zmarł 16 września 1947 w Szamotułach.

Tadeusz Zamysłowski - cmentarz parafialny we Wrześni
Tadeusz Zamysłowski – cmentarz parafialny we Wrześni

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)