Tyksiński Franciszek

Franciszek Tyksiński (1893 – 1965)

Franciszek Tyksiński urodził się 25.11.1893 we Wrześni jako syn Stanisława i Joanny z d. Frankiewicz.

Od 1.04.1900 do 31.03.1908 uczęszczał do Szkoły Powszechnej we Wrześni.

W roku 1906 brał czynny udział w strajku szkolnym, za co został odznaczony odznaką honorową „Za walkę o szkołę polską”.

01.06.1915 został powołany do armii niemieckiej, z której został zwolniony 30 listopada 1918.

Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 r. do tworzącego się wrzesińskiego batalionu powstańczego (dowódca Wiewiórowski), z którym następnie brał udział w działaniach bojowych pod Zdziechową i obu bitwach o Szubin oraz o linię Noteci do dnia 20.02.1919 r. Pozostał w Wojsku Polskim do 31.03.1921 r.

Związek małżeński z Władysławą Miśnik (1898-1953) zawarł 10.04.1923 r. Miał dwoje dzieci.

Od 01.09.1923 do 03.09.1939 pracował jako woźny w Kasie Skarbowej we Wrześni.

W czasie wojny pracował najpierw w niemieckim Urzędzie Skarbowym, a potem jako kelner w kantynie wojskowej.

Po wojnie kontynuował pracę w Urzędzie Skarbowym.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 01.24-0.25 z dnia 1958-01-24.

Zmarł we Wrześni 01.07.1965. Spoczywa na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Franciszek Tyksiński -  cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Mackowiak)
Franciszek Tyksiński – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Mackowiak)
Franciszek Tyksiński - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Mackowiak)
Franciszek Tyksiński – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Mackowiak)