Musiela Antoni

Antoni Musiela (1900 – 1976)

Antoni Musiela urodził się 13.05.1900 w Kaczanowie jako syn Franciszka i Rozalii z d. Sroczyńskiej.

Już w dniu 22.11.1918 r. wstąpił ochotniczo do formujących się oddziałów powstańczych w Jarocinie i brał udział w rozbrajaniu małych grup wojska pruskiego. Po wybuchu powstania w dniu 27.12.1918 r. brał udział w walkach pod Zdunami, Mroczą i pod Ślesinem, aż do rozejmu. Po uformowaniu się 1. Pułku Piechoty Wlkp. pozostał w Wojsku Polskim jako st. majster wojskowy aż do końca września 1939 r.

W 1924 r. w Poznaniu zawarł związek małżeński z Pelagią Tomczak.

W 1937 otrzymał Medal Niepodległości. Mieszkał wtedy w Toruniu. Służył w I Batalionie Balonowym.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.10-0.909 z dnia 1958-11-10.
Zmarł 04.05.1976 r. w Toruniu.