Samelak Jan

Jan Samelak (1899 – ?)

Jan Samelak urodził się w Kaczanowie 16.06.1899 r. jako syn Franciszka i Franciszki z d. Tomaszewskiej.

Brał czynny udział w oswobodzeniu miasta Wrześni oraz miasta Gniezna. Następnie uczestniczył w walkach pod Nakłem, Rawiczem, Kcynią, Zdunami i Chodzieżą, pod dowództwem por. Kasprowicza i kaprala Staszaka. Dowódcą batalionu był wówczas kpt. Pamin. Pod Nakłem został lekko ranny.

W 1932 r. otrzymał Medal Niepodległości. Mieszkał wtedy w Inowrocławiu . Służył w 59 pp w stopniu sierżanta.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.960 z dnia 1957-12-06

Uchwałą RP W 34/72 mianowany na podporucznika.