Szuba Roman

Roman Szuba (1900 – 1973)

Roman Szuba urodził się 27.07.1900 w Kaczanowie jako syn Michała i Agnieszki z d. Miśkowiak.

Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku od grudnia 1918 r. Pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego z Miłosławia brał udział w przejmowaniu wrzesińskich koszar oraz urzędów z rąk niemieckich. W składzie 17. Pułku Ułanów Wlkp. walczył pod Nakłem, Paterkiem i Szubinem. Po ogłoszeniu rozejmu służył w swojej jednostce aż do 1921 r. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1920 r. został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.950 z dnia 1957-12-06.

Uchwałą RP W 4/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł 26.10.1973 r. Pochowany jest w Swarzędzu na cmentarzu przy ul. Poznańskiej.

Roman Szuba - cmentarz w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Roman Szuba – cmentarz w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)