Ciesielski Leon

Leon Ciesielski (1901-1975)

Urodził się 6 kwietnia 1901 we Wrześni jako syn Teofila i Marii z Kaliszewskich.

Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę zawodu bednarskiego, będąc jednocześnie uczniem Szkoły Dokształcającej.

W marcu 1918 wstąpił do I Wrzesińskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego, gdzie po przeszkoleniu pełnił funkcję zastępowego.

W listopadzie zgłosił się do dyspozycji Powiatowej Rady Ludowej i pełnił służbę patrolową i wartowniczą na terenie Wrześni. Otrzymał zadanie obserwacji adwokata Hoppenratha, dowódcy oddziału zapasowego pruskiego 46 pp i przewodniczącego mieszanej Rady Robotniczo-Żołnierskiej. 28 grudnia 1918 rozbroił go. W pierwszych dniach stycznia brał udział w ujęciu groźnego bandyty niemieckiego Trettina.

9 stycznia 1919 zgłosił się do poznańskiej kompanii harcerskiej pod dowództwem por. Wincentego Wierzejewskiego, wcielonej do I pułku strzelców wielkopolskich w Biedrusku (55 pp).

Z wojska został zwolniony w marcu 1921. Po powrocie do Wrześni prowadził prywatny zakład bednarski przy ul. Kościelnej.

Był aktywnym członkiem Sokoła, Lutni oraz Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Nadal udzielał się w harcerstwie jako instruktor.

W 1939 został wysiedlony w Kieleckie, a w 1944 wywieziono go na roboty przymusowe do Rzeszy.

Po powrocie nadal prowadził warsztat i ożywioną działalność cechową.

Był żonaty z Jadwiga Zdzienicką i miał z nią troje dzieci.

Był członkiem ZBoWiD – Koło Września.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 03.29-0.173 z dnia 1971-03-29.

Zmarł 6 września 1975. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Leon Ciesielski - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Leon Ciesielski – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)