Ciesielski Leon

Leon Ciesielski (1901-1975)

Urodził się 6 kwietnia 1901 we Wrześni jako syn Teofila i Marii z Kaliszewskich.

Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę zawodu bednarskiego, będąc jednocześnie uczniem Szkoły Dokształcającej.

W marcu 1918 wstąpił do I Wrzesińskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego, gdzie po przeszkoleniu pełnił funkcję zastępowego.

W listopadzie zgłosił się do dyspozycji Powiatowej Rady Ludowej i pełnił służbę patrolową i wartowniczą na terenie Wrześni. Otrzymał zadanie obserwacji adwokata Hoppenratha, dowódcy oddziału zapasowego pruskiego 46 pp i przewodniczącego mieszanej Rady Robotniczo-Żołnierskiej. 28 grudnia 1918 rozbroił go. W pierwszych dniach stycznia brał udział w ujęciu groźnego bandyty niemieckiego Trettina.

9 stycznia 1919 zgłosił się do poznańskiej kompanii harcerskiej pod dowództwem por. Wincentego Wierzejewskiego, wcielonej do I pułku strzelców wielkopolskich w Biedrusku (55 pp). Uczestnik Obrony Lwowa.

Z wojska został zwolniony w marcu 1921. Po powrocie do Wrześni prowadził prywatny zakład bednarski przy ul. Kościelnej.

Był aktywnym członkiem Sokoła, Lutni oraz Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Nadal udzielał się w harcerstwie jako instruktor.

W 1939 został wysiedlony w Kieleckie, a w 1944 wywieziono go na roboty przymusowe do Rzeszy.

Po powrocie nadal prowadził warsztat i ożywioną działalność cechową.

W 1937 r. zawarł związek małżeński z Jadwigą Zdzienicką i miał z nią troje dzieci.

Był członkiem ZBoWiD – Koło Września.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 03.29-0.173 z dnia 1971-03-29 oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności.

Zmarł 6 września 1975. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Leon Ciesielski (zdjęcie udostępniła Elżbieta Ciesielska)
Leon Ciesielski (zdjęcie udostępniła Elżbieta Ciesielska)
Leon Ciesielski (zdjęcie udostępniła Elżbieta Ciesielska)
Leon Ciesielski (zdjęcie udostępniła Elżbieta Ciesielska)
Leon Ciesielski (zdjęcie udostępniła Elżbieta Ciesielska)
Leon Ciesielski (zdjęcie udostępniła Elżbieta Ciesielska)
Leon Ciesielski - Orędownik Wrzesiński nr 5 z 14.01.1937 roku
Leon Ciesielski – Orędownik Wrzesiński nr 5 z 14.01.1937 roku
Spis członków Wrzesińskiego Hufca Harcerskiego, którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej
Spis członków Wrzesińskiego Hufca Harcerskiego, którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej
Leon Ciesielski - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Leon Ciesielski – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)