Kuźniarek Stanisław

Stanisław Kuźniarek (1899 – 1981)

Urodził się 10.04.1899 r. w Babinie jako syn Marcina i Antoniny z domu Smuszkiewicz.

Wstąpił jako ochotnik dnia 10.01.1919 r. do oddziałów powstańczych i brał czynny udział z bronią w ręku w walkach powstańczych o Szubin, Rynarzewo i okoliczne miejscowości.

Po zakończeniu powstania pozostawał w 15. Pułku Artylerii Ciężkiej na Sołaczu w Poznaniu do grudnia 1922 r. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Mieszkał w Babinie, gdzie był urzędnikiem gospodarczym. Ożeniony ze Stanisławą (1916 – 2013) mieszkał w miejscowości Góry.

Należał do strzałkowskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r. od 21.03.1937 r. Został zweryfikowany przez Zarząd Główny ZWPN RP 1914 – 1919 r. w dniu 2.09.1937 r.

Zmarł 6.05.1981 r. w Górach i został pochowany na cmentarzu w Brudzewie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.03-0.158 z dnia 3.03.1970 r.

Stanisław Kuźniarek - cmentarz parafialny w Brudzewie
Stanisław Kuźniarek – cmentarz parafialny w Brudzewie