Piaszyk Roman

Roman Piaszyk (1888 – 1966)

Urodził się w Podstolicach w dniu 31.01.1888 r. jako syn Walentego i Katarzyny z d. Chojnackiej.

Brał udział w strajku szkolnym w powiecie wrzesińskim w 1906 roku.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim na terenie miasta Poznania przy zajęciu gmachu Policji, koszar przy ul. Bukowskiej, Dworca Głównego oraz pełnił służbę wartowniczą od 29.12.1918 r. do 15.01.1919 r. w Straży Ludowej, dzielnica Jeżyce, pod dowództwem por. Laufera i por. Chlewki.

Następnie wstąpił do Żandarmerii Polskiej w Poznaniu i pełnił służbę w stopniu kaprala do 1921 roku.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/913 z dnia 12.11.1958 r.

Zmarł 30.09.1966 roku , pochowany na cmentarzu parafialnym św. Jana Vianneya w Poznaniu na ul. Lutyckiej.

Roman Piaszyk - cmentarz parafialny św. Jana Vianneya w Poznaniu na ul. Lutyckiej
Roman Piaszyk – cmentarz parafialny św. Jana Vianneya w Poznaniu na ul. Lutyckiej