Grobelniak Stanisław

Stanisław Grobelniak (1897-1959)

Urodził się w dniu 6.10.1897 r. w Gorzycach jako syn Ignacego i Agnieszki z domu Jaroni.

Uczestnik strajku szkolnego w Miłosławiu.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w Kompanii Miłosławskiej w okresie od 1.12.1918 r. do 26.01.1919 r. pod dowództwem Alojzego Nowaka, w tym przy zdobywaniu Witkowa i miejscowości w kierunku Inowrocławia.

Od 27.01.1919 r. brał udział w walkach przeciwko Grenzschutz’ owi pod dowództwem por. Sperczyńskiego w 3. Kompanii 5. Pułku Strzelców Wlkp.
Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Ożenił się w 1922 roku z Heleną Gierszewską. Mieszkał w Tucholi przy ul. Nowodworskiego. W 1942 został wywieziony wraz z żoną i dwiema córkami do obozu w Potulicach, w którym przebywali do końca wojny.

Z zawodu był handlowcem.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp. Zweryfikowany w dniu 19.10.1934 r. (numer kartoteki 4906, numer Ref. Hist. 12517).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.26-0.51 z dnia 26.02.1958 r.

Zmarł w 1959 r.