Janowski Stefan

Stefan Janowski (1902-1984)

Stefan Janowski

Urodził się w dniu 18.08.1902 r. w Miłosławiu jako syn Leonarda i Rozalii z domu Mańskiej.

Do oddziałów powstańczych wstąpił 14.02.1919 r. w Poznaniu. Brał udział w walkach powstańczych pod Szubinem i Trzemesznem. Następnie przydzielony do 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Na skutek choroby został zwolniony z W.P. w końcu 1920 r. z 66 pp.

Po zwolnieniu z W.P. pracował u ojca w warsztacie rzeźnickim do wybuchu II wojny światowej. Podczas okupacji pracował na kolei wąskotorowej w Witaszycach a w 1940 r. został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec.

Po oswobodzeniu pracował w różnych przedsiębiorstwach spółdzielczych, a ostatnio jako strażnik na terenie wsi Kotlin. W 1968 r. przeszedł na emeryturę.

W 1935 ożenił się z Wandą Szczepaniak (1912-1977).

Zmarł w dniu 1.01.1984 r. w Kotlinie i spoczywa na tamtejszym cmentarzu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.03-0.158 z dnia 3.03.1970 r.

Stefan Janowski - cmentarz w Kotlinie (zdjęcie udostępnił Hieronim Pawelec)
Stefan Janowski – cmentarz w Kotlinie (zdjęcie udostępnił Hieronim Pawelec)