Piechota Leon

Leon Piechota (1899 – ?)

Urodził się 31.03.1899 w Woźnikach (pow. grodziski) jako syn Franciszka i Agnieszki z d. Miś.

W styczniu 1919 brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w walkach i rozbrajaniu Niemców w miejscowościach powiatu Leszno, Ponice, Janiszewo, Pawłowice. W 1922 został przeniesiony do rezerwy.
W tymże roku rozpoczął pracę w lasach państwowych.

W 1958 został odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi za swoja długoletnią wzorową pracę zawodową i społeczną.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.22-0.764 z dnia 1966-12-22.

Mieszkał w miejscowości Żdżary (pow. wrzesiński).