Palczewski Maksymilian

Maksymilian Palczewski (1893 – ?)

Urodził się 20.10.1893 r. we Wrocławiu jako syn Maksymiliana i Ernestyny z d. Maibaum.

Brał czynny udział z bronią w ręku w walkach na froncie zachodnim pod Zbąszyniem, Łomnicą, Miałami, w okolicy Wronek. Udział w Powstaniu Wlkp. stwierdzono na podstawie przedłożonej książeczki wojskowej wystawionej przez PKU Gostyń gł. ks. ewid. 28.

W 1921 w Odolanowie zawarł związek małżeński z wdową Marianną Jędraszczyk z d. Głodek. Był stolarzem.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Dobrzycy.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.26-0.275 z dnia 1962-07-26.

W latach sześćdziesiątych XX w. był pensjonariuszem Domu Rencistów we Wrześni. W 1964 wyprowadził się do Pleszewa.