Staszak Kazimierz

Kazimierz Staszak (1899 – 1991)

Urodził się 27.02.1899 r. w Sokolnikach jako syn robotnika Józefa i Marianny z domu Pałczyńskiej. Z zawodu był rzeźnikiem.

Służąc w Armii Niemieckiej, został ranny w lutym 1917 r.

Brał udział w Powstaniu Wlkp., ochotniczo walcząc od 6.1.1919 r. pod dowództwem por. Talarczyka.

Po powstaniu wcielony został do 5 Dywizji Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu, gdzie pełnił służbę do 11.11.1923 r. Zdemobilizowany w stopniu kaprala.

Mieszkał w miejscowości Panienka koło Jarocina.

Podczas okupacji hitlerowskiej został aresztowany i wywieziony do obozu Buchenwald.

Należał do Koła Książ Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r. od 1.05.1937 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 05.18-0.627 z dnia 18.05.1972 r.

Zmarł 8.01.1991. Spoczywa na cmentarzu w Panience (pow. Jarocin).

Kazimierz Staszak - cmentarz w Panience (pow. Jarocin)
Kazimierz Staszak – cmentarz w Panience (pow. Jarocin)