Sobolewski Piotr

Piotr Sobolewski (1894 – 1967)

Urodził się 30 .01.1894 w Bukownicy (pow. ostrzeszowski) jako syn Pawła i Joanny z d. Rogowicz.

Wstąpił do oddziału powstańczego pod dowództwem kaprala Janickiego, który rozbroił żandarmów niemieckich w Bukownicy i okolicy. Następnie oddział ten udał się podwodami do Bobrownika, Kuźnicy i Grabowa nad Prosną i tam również uczestniczył w rozbrajaniu niemieckiej straży granicznej.

W 1922 r. zawarł w Skalmierzycach związek małżeński ze Stanisławą Tomczak (1896 – 1968).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.30-0.950 z dnia 1964-07-30.

Od 1929 r. mieszkał w Miłosławiu. Był kolejarzem. Zmarł 11.10.1967.