Kramer Jan

Jan Kramer (1898-1990)

Jan Kramer (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)

Urodził się 30.09.1898 w Pawłowicach (pow. jarociński) jako syn administratora majątku Jana i Antoniny Majchrzak.

W latach 1905-1907 brał aktywny udział w strajku szkolnym w Śmiełowie, wskutek czego rodzina była represjonowana.

W 1916 został zmobilizowany do armii pruskiej, a 3 listopada 1918 zgłosił swój akces do oddziałów powstańczych. Walczył w różnych oddziałach na ziemi jarocińskiej, pod Krotoszynem, Zbąszyniem i Szubinem.

W maju 1921 został zwolniony z wojska w stopniu podporucznika. W międzyczasie podjął naukę w Seminarium Nauczycielskim w Poznaniu, gdzie w 1922 zdał maturę, uzupełnioną wyższymi kursami historycznymi. Od 1922 uczył w kilku wiejskich szkołach w okolicach Jarocina, a w 1926 został mianowany komendantem Komitetu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego na powiat Jarocin. W 1932 został zwolniony za jawnie krytyczny stosunek do sanacyjnego Związku Strzeleckiego.

We wrześniu 1939 był dowódcą w stopniu kapitana 710 grupy marszowej 17 dp i brał udział w walkach nad Bzurą. 17 września trafił do niewoli i został osadzony w oflagu Wolfsburg w Austrii, a od maja 1940 był więźniem oflagu IIC Woldenberg. Prowadził tam zakrojoną na szeroką skalę działalność edukacyjną.

W 1945 osiadł na ziemi wrzesińskiej i objął stanowisko kierownika szkoły powszechnej w Marzeninie. Był przewodniczącym powiatowego Komitetu Odbudowy Kraju, obwodowym komendantem Frontu Jedności Narodu, a także położył wielkie zasługi w oświacie dorosłych i zwalczaniu analfabetyzmu. Był organizatorem wiejskich rad spółdzielczych oraz kierował Komisją Rewizyjną Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

Jan Kramer (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Jan Kramer (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)

Opublikował wiele artykułów i innych tekstów o tematyce regionalnej (strajki szkolne) i kombatanckiej. W 1968 przeszedł na emeryturę, ale do 1975 uczył w Marzeninie w niepełnym wymiarze godzin.

Był żonaty z Marią Gąską i miał czworo dzieci: Bogumiłę, Halinę, Hieronima i Lecha.

Zmarł 8 października 1990 w Gnieźnie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu św. Michała.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

Jan Kramer
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kramer (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kramer
Jan Kramer
Jan Kramer
Jan Kramer
Jan Kramer
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kramer (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kramer (siedzi)
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kramer (siedzi) (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kramer
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kramer (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kramer
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kramer (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kramer - zaświadczenie
Jan Kramer – zaświadczenie
Jan Kramer - wspomnienia
Jan Kramer – wspomnienia
Jan Kramer - wspomnienia
Jan Kramer – wspomnienia
Jan Kramer - wspomnienia
Jan Kramer – wspomnienia
Jan Kramer - wspomnienia
Jan Kramer – wspomnienia
Jan Kramer pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu Świętego Krzyża w Gnieźnie
sektor R, rząd 1, grób nr 6 ( przy głównym garnku za krzyżem po lewej stronie)
(zdjęcie udostępnił Waldemar Kiełbowski)
Jan Kramer pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu Świętego Krzyża w Gnieźnie sektor R, rząd 1, grób nr 6 ( przy głównym ganku za krzyżem po lewej stronie) (zdjęcie udostępnił Waldemar Kiełbowski)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)