Prominski Marcin

Marcin Prominski (1895 – 1981)

Prominski Marcin (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)

Urodził się 22.10.1895 w Ołaczewie (pow. średzki) jako syn Józefa i Anny Tomczak.

Ochotniczo przystąpił do Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu i został w dniu 7.1.1919r. oddelegowany przez intendenturę do piekarni wojskowej przy ul. Solnej, gdzie pracował pod kierownictwem st. sierż. Kopydłowskiego do końca października 1919r.

W 1923 w Miłosławiu zawarł związek małżeński z Ludwiką Kasperską.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 04.03-0.301 z dnia 1974-04-03.

Uchwałą RP W 8/72 mianowany na podporucznika. Mieszkał wtedy w Miłosławiu Plac Wiosny Ludów 5.

Zmarł 18.06.1981 r. w Poznaniu

Prominski Marcin (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Prominski Marcin (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)