Mikołajczak Stanisław

Stanisław Mikołajczak (1900 – 1981)

Mikołajczak Stanisław (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)

Urodził się 24.07.1900 w miejscowości Brzezie (pow. średzki) jako syn Marcina i Ewy z d. Wrzeszczyńskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim jako ochotnik od dnia 8.1.1919 r. i pełnił służbę jako sanitariusz na odcinku frontu pod Kcynią pod dowództwem kpt. dr. Z. Dziembowskiego do marca 1919 r. W kwietniu 1919 r. został wcielony do 1 Kompanii Sanitarnej w Poznaniu a w 1920 r. przeniesiony został do szpitala wojskowego w Gnieźnie, gdzie służył do 1925 roku. Brał udział w kampanii wrześniowej w walkach pod Kutnem gdzie został wzięty dnia 16.9.1939 r. do niewoli.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 03.06.-0.196 z dnia 1974-03-06.

Uchwałą RP W 56/74 mianowany na podporucznika.

W 1953 r. w Miłosławiu zawarł związek małżeński.

Zmarł 12.11. 1981 r. Spoczywa na cmentarzu w Miłosławiu.

Mikołajczak Stanisław (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Mikołajczak Stanisław (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Stanisław Mikołajczak - cmentarz w Miłosławiu
Stanisław Mikołajczak – cmentarz w Miłosławiu