Ostojski Alfons

Alfons Ostojski (1899-1968)

Alfons Ostojski urodził się 25.08.1899 r. w Pogorzelicy jako syn Walentego i Antoniny z d. Boreckiej.

Z Batalionem Wrzesińskim brał czynny udział z bronią w ręku w walkach pod Gnieznem, Zdziechową, Szubinem, Rynarzewem, Kcynią pod dowództwem por. Wietrzyńskiego. W okresie 1919-1922 w Wojsku Polskim.

W 1938 otrzymał Medal Niepodległości. Mieszkał wtedy w Gdyni.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.28-0.976 z dnia 1957-12-28.

Zmarł w Gdyni 11.08.1968 r. i pochowany jest na Cmentarzu Witomińskim.

Alfons Ostojski - Dziennik Bałycki nr 192 z 1968 r.
Alfons Ostojski – Dziennik Bałycki nr 192 z 1968 r.
Alfons Ostojski - Cmentarz Witomiński
Alfons Ostojski – Cmentarz Witomiński