Kulczak Nikodem

Nikodem Kulczak (1896 – 1979)

Nikodem Kulczak - zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski

Urodzony 13 września 1896 r. w Gutowie Małym (pow. wrzesiński) jako syn Marcina i Marianny Pietrzak.

W 1915 został wcielony do armii pruskiej i walczył na froncie francuskim.

28 grudnia 1918 wstąpił ochotniczo do wrzesińskiego batalionu powstańcze go i walczył pod Zdziechową, Szubinem, Żninem i na linii Noteci, a następnie został wcielony do 15 pułku artylerii lekkiej w Biedrusku i brał udział w walkach na linii Leszno – Rawicz. Został ciężko ranny, w wyniku czego orzeczono 50% inwalidztwa.

W 1921 założył we Wrześni lokal spożywczo-gastronomiczny i prowadził go do 1939.

Był współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz działaczem Związku Inwalidów Wojennych, a także członkiem Narodowej Partii Robotniczej.

Po wyzwoleniu ponownie otworzył lokal gastronomiczny na ulicy Warszawskiej.

Nikodem Kulczak - zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski
Nikodem Kulczak – zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski

Był wiceprezesem Związku Powstańców Wielkopolskich oraz prezesem Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług (na powiat wrzesiński i słupecki). Od 1957 był członkiem ZBoWiD – Koło Września.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 01.24-0.26 z dnia 1958-01-24

Był żonaty z Heleną Czaszewicz i miał z nią syna Czesława i córkę Anielę.

Zmarł 17.12.1979 r.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Nikodem Kulczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Nikodem Kulczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Nikodem Kulczak - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Nikodem Kulczak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)