Lange Franciszek

Franciszek Lange (1894-1963)

Urodził się 7 stycznia 1894 w Poznaniu jako syn Michała i Franciszki Kowalskiej.

W latach 1906/1907 brał udział w strajku szkolnym we Wrześni. Ukończył szkołę powszechną i dwie klasy szkoły dokształcającej o profilu handlowym.

22 listopada 1918, jako członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz były aktywista Towarzystwa Terminatorów, zgłosił się ochotniczo do tworzących się formacji polskich i pozostawał w składzie kompanii Straży i Bezpieczeństwa, dowodzonej przez sierż. Jana Bartkowiaka.

28 grudnia 1918 brał udział z bronią w ręku w opanowaniu koszar i głównych urzędów w mieście. Brał również udział w opanowaniu Witkowa, Gniezna i Kcyni oraz walczył pod Szubinem i Żninem.

Do 1939 prowadził prywatny sklep tytoniowy. W 1939 jego rodzina została wysiedlona w okolice Radomia i mimo skrajnie trudnych warunków materialnych odmówił przyjęcia volkslisty.

Przed 1939 i krótko po wojnie był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej.

Po wyzwoleniu pracował w Powiatowym Zarządzie Drogowym jako urzędnik, a następnie był portierem we wrzesińskiej placówce Poznańskiego Zjednoczenia Przemysłu Budowlanego.

Był żonaty z Marią Szykowną i miał z nią troje dzieci: Marię, Tadeusza i Barbarę.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 10 555 z dnia 30.05.1934).

Członek Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.10-0.909 z dnia 1958-11-10.

Zmarł 30 marca 1963 i został pochowany na Cmentarzu Parafialnym we Wrześni, po śmierci żony prochy przeniesiono na cmentarz komunalny we Wrześni.

Franciszek Lange - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnil Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Lange – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnil Remigiusz Maćkowiak)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)