Purol Czesław

Czesław Purol (1888 – 1973)

Urodził się 29.11.1888 r. w Kokczynie jako syn Franciszka i Leokadii z domu Dzikowskiej. Po ukończeniu szkoły ludowej wstąpił w naukę zawodu murarskiego i po jej ukończeniu pracował w tym zawodzie aż do poboru do Armii Niemieckiej w latach 1909 – 1911. Po ukończeniu służby wojskowej pracował nadal w swoim zawodzie we Wrześni.

Zajmował się też działalnością społeczną. Działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” oraz Towarzystwie Polskich Robotników.

Podczas I wojny światowej służył w 11 Kompanii Infanterie Regiment nr 46 z Wrześni. Brał udział w walkach na frontach zachodnim i wschodnim, skąd trafił do niewoli rosyjskiej (zaginął 27.08.1915 r.). Po wybuchu rewolucji w Rosji został uwolniony z niewoli, z której powrócił do domu w lutym 1918 r. W maju 1918 r. został ponownie wcielony do Armii Niemieckiej, do oddziału w Jarocinie. W dniu 5.06.1918 r. do Niemców i został aresztowany, ponieważ był podejrzany o szpiegostwo. Postawiony przed sądem wybronił się od zarzutów.

W oddziale jarocińskim współpracował z tajną polską organizacją. Brał udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 11.11.1918 do 2.01.1919 r. Z początkiem powstania rozbrajał niemieckich żołnierzy w koszarach w Jarocinie. Następnie został przydzielony do formującej się kompanii wartowniczej pod dowództwem sierżanta Kirchnera. Pełnił służbę wartowniczą w samym mieście Jarocinie oraz przy mostach kolejowych i na dworcu. Od dnia 27.12.1918 do 2.01.1919 r. należał do Kompanii Bezpieczeństwa w Jarocinie. Z powodu choroby został z oddziału zwolniony 2.01.1919 r. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Z dniem 5.01.1919 r. rozpoczął pracę na PKP w Jarocinie na stanowisku malarza. Podczas okupacji początkowo przebywał w obozie Stalag 1A, a następnie pracował w kolejnictwie, zarówno podczas okupacji niemieckiej, jak i po wyzwoleniu.

W 1957 r. przeszedł na rentę. Mieszkał w Jarocinie, przy ul. Poznańskiej.

Żonaty ze Stanisławą (1897 – 1960).

Zmarł w dniu 27.09.1973 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Jarocinie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.960 z dnia 6.12.1957 r.

Czesław Purol
Czesław Purol
Czesław Purol
(zdjęcie udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol (zdjęcie udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol w niewoli rosyjskiej
(zdjęcie udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol w niewoli rosyjskiej (zdjęcie udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol  (zdjęcie udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol (zdjęcie udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol
(zdjęcie udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol (zdjęcie udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol
(dokument udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol (dokument udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol
(dokument udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol (dokument udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol
(zdjęcie udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol (zdjęcie udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol
(zdjęcie udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol (zdjęcie udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol
(zdjęcie udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol (zdjęcie udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol - cmentarz parafialny w Jarocinie
(zdjęcie udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)
Czesław Purol – cmentarz parafialny w Jarocinie (zdjęcie udostępniła wnuczka Aldona Błażejewska)