Grabarek Stefan

Stefan Grabarek (1900 – 1969)

Urodził się 10.12.1900 w Gnieźnie jako syn Sebastiana i Magdaleny z d. Woźniak.

Brał czynny udział w zdobywaniu koszar w Gnieźnie, następnie walczył pod Zdziechową, Szubinem, Samoklęskami, Rynarzewem i pod Nakłem pod dow. Stanisława Szalińskiego.

W 1930 r. zawarł związek małżeński z Apolonią Słomczyńską.

W czasie okupacji, będąc poszukiwany jako Powstaniec Wlkp., był zmuszony potajemnie włączyć się do kolumny Polaków wywiezionych na roboty przymusowe do Niemiec. Po wyzwoleniu wrócił do stron ojczystych, do Wrześni. Pracował jako kierowca. Mieszkał na Parkowej 1.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 08.29-0.353 z dnia 1968-08-29.

Zmarł we Wrześni 02.02.1969 roku, spoczywa na cmentarzu parafii Matki Bożej Pocieszenia w Suchym Lesie.