Mielcarek Szczepan

Szczepan Mielcarek (1890 – 1966)

Urodził się 10.12.1890 w Górze (pow. Żnin, obecnie dzielnica miasta Żnin) jako syn Jadwigi Mielcarek.
W 1914 roku we Wrześni zawarł związek małżeński z Władysławą Zajączkowską.

Zgłosił się ochotniczo do tworzącego się Batalionu Wrzesińskiego pod dowództwem por. Wiewiórowskiego i Nowaka i brał udział z bronią w ręku w potyczce pod Zdziechową i Gnieznem. Z powodu odniesionych ran przeniesiony do służby garnizonowej we Wrześni i dnia 21.2.1919 r. zwolniony.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 06.14-0.218 z dnia 1965-06-14.

Zmarł 24.03.1966. Spoczywa na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Szczepan Mielcarek -  cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Szczepan Mielcarek – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)