Jamry Franciszek

Franciszek Jamry (1889 – 1947)

Urodził się 18.02.1889 w Biadkach (pow. Krotoszyn) jako syn Wincentego i Łucji z d. Swędrowskiej.

Zdemobilizowany w stopniu sierżanta.

Od 17.10.1935 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Leszno. Był urzędnikiem państwowym.

W 1937 otrzymał Medal Niepodległości. Mieszkał wtedy w Gnieźnie ul. 3 Maja 48.

Zmarł we Wrześni 24.09.1947