Kryszak Stanisław

Stanisław Kryszak (1890 – 1962)

Urodził się 24.04.1890 r. w Żabnie (pow. Mogilno) jako syn Klemensa i Władysławy z d. Piniarskiej.

Wstąpił ochotniczo do powstańczej kompanii miłosławskiej, która weszła następnie w skład wrzesińskiego batalionu powstańczego pod dow. Wiewiórowskiego. Z oddziałem, wydzielonym ze składu tego batalionu dla wzmocnienia oddziałów, toczących w początku stycznia walki o rejon Inowrocławia, brał udział w walkach o Strzelno, a następnie w 5-dniowych walkach o Inowrocław w grupie Cymsa, po czym w rejonie Złotnik między Inowrocławiem a Bydgoszczą. Po zakończeniu powstania pozostał do końca kwietnia w tworzącym się 4. Pułku Strzelców Wlkp.

Żona Stanisława (1894-1966).

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał w Miłosławiu.

Zmarł we Wrześni 21.10.1962 r.