Walczak Czesław

Czesław Walczak (1888 – 1961)

Czesław Walczak urodził się we Wrześni 31.05.1888 jako syn Antoniego i Stanisławy Gołębiewskiej.

Od 20.11.1918 r. brał udział w akcjach przygotowawczych do Powstania Wlkp. na terenie Wrześni, następnie od 28.12.1918 r. do 20.02.1919 r. w składzie 2. komp. Wrzesińskiej uczestniczył w walkach wrzesińskiego batalion pod dowództwem Wiewiórowskiego względnie Nowaka o Zdziechowę, Szubin, Łabiszyn. Następnie w składzie 2. kompanii 4. Pułku Strzelców Wlkp brał udział w walkach o linię Noteci.

Ożenił się z Władysławą Haenel.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Od 1948 był członkiem ZBoWiD Koło Września. Pełnił funkcję skarbnika.

Był mistrzem stolarskim. Mieszkał we Wrześni ul Dzieci Wrzesińskich 1.

Odznaczony:

  • Medalem Zwycięstwa i Wolności
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.952 z dnia 1957-12-06

Zmarł we Wrześni 10.06.1961. Spoczywa na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Czesław Walczak - cmentarz komunalny we Wrześni
Czesław Walczak – cmentarz komunalny we Wrześni