Ławniczak Stanisław

Stanisław Ławniczak (1896 – 1965)

Urodził się 13.11.1896 w Małachowie (pow. gnieźnieński) jako syn Andrzeja i Tekli z d. Pankowskiej.

Po powrocie z I Wojny Światowej od dnia 1.1.1919 wstąpił do tworzących się oddziałów Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie i brał czynny udział w walkach przeciwko Niemcom na terenie Szubina, Kcyni i Rynarzewa pod dowództwem porucznika Świątka.

Po zakończeniu powstania przeszedł do czynnej służby w Wojsku Polskim, gdzie pozostał do roku 1939 w charakterze podoficera zawodowego w stopniu sierżanta (58 pp). Był uczestnikiem Kampanii Wrześniowej przeciwko Niemcom. Podczas okupacji pracował jako robotnik, a po wyzwoleniu w charakterze pracownika umysłowego.

W 1922 zawarł związek małżeński z Pauliną Kociak.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.31-0.1064 z dnia 1958-12-31.

Zmarł we Wrześni 19.08.1965. Spoczywa w Poznaniu na Junikowie.