Genge Edmund

Edmund Genge (1900 – 1984)

Urodził się w dniu 28.12.1900 r. w Miłosławiu jako syn Jana i Marii z domu Domińskiej.

Wstąpił 28.12.1918 r. do powstańczej Kompanii Miłosławskiej, będącej częścią Wrzesińskiego Batalionu Powstańczego, w składzie której wyruszył w początku stycznia do akcji w rejonie Inowrocławia. Pod Inowrocławiem wszedł ze swoim oddziałem w skład 1. Pułku Grenadierów Kujawskich (później 5. Pułk Strzelców Wlkp. i dalej 59. Pułk Piechoty), biorąc w nim z bronią w ręku udział w walkach pod Złotnikami Kujawskimi, Chmielnikami, Tarkowem, Brzozą. W walkach o Brzozę został ranny w głowę, a po wyleczeniu w szpitalu w Inowrocławiu – zwolniony.

W dniu 26.05.1980 r. zawarł małżeństwo z Zofią z domu Domińską.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 2/72.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 07.30-0.949 z dnia 30.07.1964 r.

Zmarł w dniu 21.01.1984 r. w Czeszewie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

Edmund Genge (z lewej) i jego przyjaciel Maćkowiak (zdjęcie udostępnił Michał Pawełczyk)
Edmund Genge (z lewej) i jego przyjaciel Maćkowiak (zdjęcie udostępnił Michał Pawełczyk)
Edmund Genge - cmentarz parafialny w Czeszewie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Edmund Genge – cmentarz parafialny w Czeszewie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)