Dziekan Leon

Leon Dziekan (1900 – ?)

Urodził się w dniu 18.06.1900 w Czeszewie jako syn Tomasza i Józefy z domu Michalak. Rodzice zawarli związek małżeński w dniu 28.10.1876 r. w Miłosławiu.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu kaprala.

Mieszkał w Chełmnie przy ul. Dworcowej.

Zweryfikowany przez Zarząd Główny Związku Powstańców Wlkp. w dniu 30.05.1934 r. pod numerem 10347.

Był członkiem Koła Chełmno ZPW.