Waszak Marcin

Marcin Waszak (1901-1984)

Urodził się 02.10.1901 r. w Sokołowie jako syn robotnika rolnego Jana i Magdaleny Marciniak.

Dnia 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącego się batalionu powstańczego we Wrześni, z którym brał udział w potyczce pod Zdziechową, bitwach o Szubin 08 i 11.01.1919 a następnie w walkach o linię Noteci.

Po zakończeniu Powstania pozostał w służbie w tworzącym się 4. Pułku Strzelców Wielkopolskich (58 pp). Z pułkiem tym brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej. 9 maja 1920 uczestniczył w defiladzie polskiej na głównej arterii Kijowa. W czasie kontrofensywy sowieckiej został ciężko ranny w klatkę piersiową i leczył się w Baranowiczach. Zdemobilizowany w 1923 r.

W sierpniu 1924 zawarł związek małżeński z Zofią Woźniak i miał z nią pięcioro dzieci: Stanisławę, Teresę, Stefanię, Mariana i Jana.

W okresie międzywojennym był pracownikiem PKP.

Dnia 15.08.1939 r. został zmobilizowany do 69 pp w Gnieźnie i jako żołnierz tego pułku brał udział w kampanii wrześniowej. Uczestniczył w walkach na linii Kutno – Łęczyca  – Sochaczew i w bitwie nad Bzurą. Dnia 27.09.1939 dostał się do niewoli i przebywał w obozie jenieckim. Po zwolnieniu z obozu pracował na kolei we Wrześni a następnie został wywieziony do Niemiec na roboty przymusowe.

Po wyzwoleniu (od 1945 do czasu przejścia na emeryturę w roku 1961) pracował na PKP jako bileter.

Był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich, a następnie ZBoWiD Koło we Wrześni.

Odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 08.01-0.716 z dnia 1958-08-01
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1969 r.)
  • Medalem Zwycięstwa i Wolności

Uchwałą RP W 15/72 został mianowany na podporucznika.

Zmarł 17 lipca 1984. Pochowany został na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Marcin Waszak
Marcin Waszak (udostępniła p. Arleta Brylewska)
Marcin Waszak w wojsku pod Kijowem - rok 1930 (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marcin Waszak w wojsku pod Kijowem – rok 1930 (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marcin Waszak z żoną Zofią - rok 1935 (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marcin Waszak z żoną Zofią – rok 1935 (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marcin Waszak w Niemczech - rok 1942 (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marcin Waszak w Niemczech – rok 1942 (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marcin Waszak w Niemczech - rok 1942 (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marcin Waszak w Niemczech – rok 1942 (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marcin Waszak 
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marcin Waszak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marcin Waszak - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marcin Waszak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)