Sperczyński Władysław

Władysław Sperczyński (1896 – ?)

Urodził się w dniu 24.06.1896 r. w Miłosławiu jako syn Kazimierza i Marii z domu Krzyżańskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. od początku stycznia 1919 r. Za zasługi został mianowany podporucznikiem w pierwszych tygodniach powstania. Służył w Departamencie Technicznym, gdzie pełnił funkcję naczelnika wydziału broni. Posiadał stopień podporucznika w artylerii, w wyniku dekretu mianującego byłych sierżantów podoficerów i urzędników byłej armii niemieckiej podporucznikami w Polskich Siłach Zbrojnych.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.962 z dnia 6.12.1957 r.