Stęplewski Józef Władysław

Józef Władysław Stęplewski (1899 – 1940)

Urodził się w dniu 14.03.1899 r. w Raszkowie powiat Ostrów Wlkp. jako syn Apolinarego i Antoniny z d. Paichert.

Ukończył szkołę średnią w Ostrowie Wielkopolskim, studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław). Od 1919 r. Służył w Wojsku Polskim, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie oraz kursów przekwalifikowujących dla lekarzy wojskowych w Oficerskiej Szkole Zdrowia w Warszawie.

Służył w 1936 r. w 14. Pułku Artylerii Lekkiej w Poznaniu w stopniu kapitana.

W 1939 r. został powołany do służby w szpitalu w Warszawie. jednostka ta została wycofana na tereny wschodnie. We wrześniu dostał się do sowieckiej niewoli do obozu jenieckiego w Kozielsku. Stąd w dniu 5.03.1940 r. został wysłany do dyspozycji szefa NKWD w regionie smoleńskim zgodnie z listą bez numeru z dnia 4.02.1940 r. Został rozstrzelany 4.04.1940 r. Żona mieszkała w Miłosławiu. Osierocił żonę i dwoje synów.

Ekshumowany przez Niemców w 1943 r. zgodnie z raportem dziennym numer 2400 na liście AM z 18 maja 1943 r.