Siciński Zygmunt Bolesław

Urodził się w dniu 28.07.1899 r. w Bednarach powiat Poznań jako syn Macieja i Teodory z domu Echaust. Studiował w gimnazjach w Poznaniu i Śremie, ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy (1920), Centralną Szkołę Kawalerii w Grudziądzu (1921). Służył w 1 i 15 Pułkach Ułanów oraz w 70. Pułku Piechoty. Z zawodu był agronomem, mieszkał w majątku Winna Góra w powiecie średzkim.

Był żonaty. Posiadał stopień wojskowy porucznika rezerwy od 1.04.1921 r.

Od kwietnia 1940 r. był jeńcem w obozie jenieckim w Kozielsku, a w dniach 7-9.04.1940 r. wysłanym do szefa NKWD w regionie smoleńskim, zgodnie z listą nr 015/1 z 5.04.1940 r. Został rozstrzelany w dniach od 9-11.04.1940 r. W 1943 r. został ekshumowany. W niemieckim raporcie dziennym bez daty, nr 298 na liście AM. N-410-88-2541 znalazło się nazwisko Sicinski Sigismund Matwiejewicz.

Był zarejestrowany w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Kościanie.