Kantorczyk Mieczysław

Mieczysław Kantorczyk (1901-?)

Mieczysław Kantorczyk urodził się 19.11.1901 r. we Wrześni jako syn Andrzeja i Elżbiety z d. Niewrzęckiej.

Brał czynny udział w walkach przeciwko Niemcom w szeregach Kompanii Wrzesińskiej pod dow. por. Trawińskiego we Wrześni, pod Gnieznem, Szubinem, Rynarzewem.

W okresie międzywojennym pracował zawodowo w Bydgoszczy.

Zweryfikowany jako powstaniec dnia 08.10.1936 (nr 19583).

W 1938 r. został odznaczony Medalem Niepodległości. W tym samym roku otrzymał również Brązowy Krzyż Zasługi.

Brał udział w kampanii wrześniowej. Po rozbiciu jednostki w październiku 1939 dostał się do niewoli niemieckiej, skąd powrócił w grudniu 1939. Po zwolnieniu z niewoli pracował jako robotnik na robotach przymusowych.

Po wyzwoleniu kraju powrócił do Bydgoszczy i w kwietniu 1945 osiedlił się w Szczecinku gdzie pracował do 1960. W 1961 jako niezdolny do pracy przeszedł na rentę inwalidzką.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 01.25-0.11 z dnia 1968-01-25.

Mieczysław Kantorczyk - Dziennik Bydgoski nr 66 z 22.03.1938 r.
Mieczysław Kantorczyk – Dziennik Bydgoski nr 66 z 22.03.1938 r.