Kantorczyk Kazimierz

Kazimierz Kantorczyk (1887-1956)

Kazimierz Kantorczyk urodził się 20.02.1887 we Wrześni jako syn Andrzeja i Elżbiety z d. Niewrzęckiej.

Dnia 11.02.1935 wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło – Poznań Śródmieście.

Został zweryfikowany jako powstaniec dnia 22.05.1935 r. (nr 15279). Mieszkał w Poznaniu. Był sekretarzem adwokackim.

W 1938 roku starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Zmarł w Poznaniu 23.12.1956 r. Spoczywa na cmentarzu na Miłostowie.

Kazimierz Kantorczyk - cmentarz na Miłostowie
Kazimierz Kantorczyk – cmentarz na Miłostowie