Kowalski Jan

Jan Kowalski (1897 – ?)

Urodził się w dniu 16.06.1897 r. we Franulce jako syn Stanisława i Rozalii z domu Melewskiej.

W dniu 27.12.1918 r. brał udział w walkach o Poznań. Po zajęciu koszar artyleryjskich będąc w wojsku niemieckim artylerzystą wstąpił do 1. Pułku Artylerii Lekkiej i brał udział przy zdobyciu lotniska na Ławicy 6.01.1919 r. na stanowisku działonowego.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 05.02-0.301 z dnia 2.05.1958 r.