Janaszak Aleksander

Aleksander Janaszak (1900 – 1966)

Urodził się w dniu 13.02.1900 r. w Kokczynie (gmina Strzałkowo) jako syn Marcina i Wiktorii z domu Sip.

Z chwilą wybuchu Powstania Wlkp. wstąpił w Poznaniu do oddziałów powstańczych w dniu 17.01.1919 w Poznaniu. Brał czynny udział w walkach na froncie pod Szubinem, Rynarzewem i nad Notecią do 10.03.1919 r., w składzie 4 Kompanii Poznańskiej.

Po powstaniu został wcielony do służby w 9 Pułku Strzelców Wlkp.

Zweryfikowano na podstawie zaświadczenie z Centralnego Archiwum Wojskowego nr 4120.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/149 z dnia 19.07.1960 r.

Zmarł 30.05.1966. Spoczywa na Cmentarzu Parafialnym Kraków Salwator.

Aleksander Janaszak - cmentarz parafialny Kraków Salwator
Aleksander Janaszak – cmentarz parafialny Kraków Salwator
Aleksander Janaszak - cmentarz parafialny Kraków Salwator
Aleksander Janaszak – cmentarz parafialny Kraków Salwator