Knaflewski Leon

Leon Knaflewski (1875-1949)

Urodził się w dniu 5.04.1875 r. w Miłosławiu jako syn Walentego i Józefy z domu Kaniewskiej.

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 27.12.1918 r. do 18.02.1919 r. W Powstaniu został ranny w lewą nogę.

Bezpośrednio po wyleczeniu służył w Wojsku Polskim do dnia 13.03.1920 r. i został zwolniony w stopniu plutonowego.

Zmarł 1.02.1949 r.

Podstawa: zaświadczenie DOK nr VII Referat Historyczny nr 276-I/5641/39 z dnia 12.06.1939 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.19-0.46 z dnia 19.02.1958 r.