Józwiak Kazimierz

Kazimierz Józwiak (1899 – ?)

Urodził się w dniu 17.02.1899 r. w Kębłowie jako syn Michała i Rozalii z domu Nowak.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 10 stycznia do 14 lutego 1919 r. w miejscowości Zdziechowa i Szubin pod dowództwem por. Wiewiórowskiego, a od 15 lutego do końca marca 1919 r. w walkach pod Zdunami pod dowództwem por. Bociańskiego.

Po zakończeniu powstania odbył obowiązkową służbę wojskową w 6. Pułku Strzelców Konnych w Inowrocławiu, a następnie został zawodowym podoficerem Wojska Polskiego.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.19-0.2385 z dnia 19.12.1974 r.