Jaśkowiak Stefan

Stefan Jaśkowiak (1893-1975)

Urodził się w dniu 5.09.1893 r . w Komorzu powiat Jarocin jako syn Józefa i Antoniny z domu Robak.

Wstąpił w dniu 4.02.1919 r. do 2. Kompanii Wrzesińskiej, w składzie której pod dowództwem Alojzego Nowaka brał udział w walkach powstańczych na odcinku Margonin – Nakło.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 15/72.

Zmarł 3.04.1975 r. we Włostowie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.31-0.1064 z dnia 31.12.1958 r.