Janowski Konrad

Konrad Janowski (1894-1981)

Urodził się w dniu 8.11.1894 r. w Miłosławiu jako syn Józefa i Pelagii z domu Żołnierkiewicz.

Podczas I wojny światowej służył w Armii Niemieckiej w 1. Kompanii Reserve Infanterie Regiment nr 208 powołanej w Zossen. Podczas walk został dwukrotnie ranny w 1916 i 1918 r.

Wstąpił ochotniczo dnia 13 listopada 1918 r. do oddziału Powstańców przy Radzie Ludowej w Miłosławiu, pod dowództwem Ziółkowskiego i jako żołnierz z armii niemieckiej został przydzielony do por. Plucińskiego, gdzie pełnił służbę przy zajęciu miasta i obiektów państwowych. W początkach stycznia 1919 r. pełnił służbę wartowniczą pod dowództwem por. Nowaka na terenie miasta Wrześni oraz Gniezna.

Zmarł w dniu 13.01.1981 r. we Wrześni.

Odznaczony Welkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 04.03-0.301 z dnia 3.04.1974 r.