Janicki Józef

Józef Janicki (1894-1968)

Urodził się w dniu 21.02.1894 r. w Pięczkowie jako syn Szymona i Salomei z domu Kantorskiej.

Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemieckiej służył w 7. Kompanii Infanterie Regiment nr 470 do której pobór nastąpił z regionu Nadrenii. Walcząc na froncie zachodnim został ranny w 1918 r.

W dniu 27 grudnia 1918 r. wstąpił do 2. Kompanii Średzkiej pod dowództwem Leona Kasprowiaka. W Poznaniu po zaopatrzeniu w broń palną kompania wyjechała na front północny i po ataku na zdobyto miasto Szubin. W lutym 1919 r. brał udział w walkach pod Kcynią, Rynarzewem i Budzyniem. Po sformowaniu się II. Batalionu Średzkiego pod dowództwem por. dr. Rzadkowskiego, ponownie brał udział w walkach o wieś Paterek pod Nakłem. W późniejszym czasie był na froncie zachodnim pod Rawiczem. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Zmarł w dniu 11.03.1968 r. w Psarskich powiat Śrem i tam na cmentarzu parafialnym został pochowany.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 06.14-0.218 z dnia 14.06.1965 r.