Hernes Józef

Józef Hernes (1893-1961)

Urodził się w dniu 6.03.1893 r. w Lipiu jako syn Antoniego i Marianny z domu Maciejewskiej.

Ukończył szkołę powszechną w Miłosławiu.

Podczas I wojny światowej służył w Armii Niemieckiej w stopniu Gefreiter w 1. Kompanii Infanterie-Regiment nr 48 w Kostrzynie nad Odrą. Podczas I wojny światowej był kucharzem w jednostce. W 1918 r. został ranny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w walkach ulicznych w Poznaniu przy zdobywaniu i zajmowaniu urzędów wojskowych i administracyjnych. Następnie służył w Kompanii Miłosławskiej.

Po zakończeniu powstania został zdemobilizowany. W latach międzywojennych trudnił się handlem, był właścicielem sklepu rzeźnickiego i gospody. Był sołtysem Lubonia.

Józef Hernes - karczma
Józef Hernes – karczma

Żonaty z Seweryną z domu Profeta z Kaczanowa (1901 -1954).

Podczas II wojny światowej osadzony w obozie Mathausen Gusen. Po powrocie z obozu prowadził gospodarstwo rolne.

Był członkiem powojennego Związku Powstańców Wlkp. w Poznaniu Śródmieściu.

Zmarł tragicznie w wypadku samochodowym w Luboniu 2.05.1961 r. Podczas jazdy rowerem został śmiertelnie potrącony przez ciężarówkę. Pochowany w Poznaniu przy ul. Bluszczowej.

Należał po 1945 r. do Koła Poznań-Śródmieście Związku Powstańców Wlkp. (nr legitymacji 690).

Odznaczony:

  • Krzyżem Walecznych
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.950 z dnia 6.12.1957 r.
  • Medalem za Wolność i Zwycięstwo